logo

Využití radioaktivity

I. - úvodní informace
Název:
Využití radioaktivity
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • využití radioaktivity v různých odvětvích [žák nové pojmy a znalosti ověří tím, že odpovídá na otázky učitele]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci rozumí základním anglickým frázím a reagují na ně]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivní přílohy s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakování a procvičování interaktivními testy - příloha
  • frontální výuka s demonstrací na internetu
  • společná diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
internet
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitel pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
frontální výuka s demonstrací na internetu
společná diskuse - žáci jsou učitelem vedeni k tomu, aby pochopili, že radioaktivita není jen smrtelným nebezpečím, ale může být velmi důležitým pomocníkem v různých oborech
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech Hot Pot s audio odkazy - příloha
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
záření gamagamma radiation ikona zvuk
chemiechemistry ikona zvuk
archeologiearcheology ikona zvuk
radioaktivitaradioactivity ikona zvuk
poločas přeměnyhalftime of transition ikona zvuk
potravinářstvífood industry ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
lékařstvímedicine ikona zvuk
radioaktivní zářeníradioactive radiation ikona zvuk
defektoskopiedefectoskopy ikona zvuk poznamka
kontrola tenkých vrstevinspection of thin layers ikona zvuk
detektor kouřesmoke detector ikona zvuk
využití radioaktivityuse of radioactivity ikona zvuk