logo

Třetí Newtonův pohybový zákon, zákon akce a reakce

I. - úvodní informace
Název:
Třetí Newtonův pohybový zákon, zákon akce a reakce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Připomenutí slovního vyjádření zákona [Příklady působení zákona]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní vyjádření zákona v anglickém jazyce []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • demonstrace na hračkách, rozhovor o využití zákona v praxi
Učební pomůcky:
hračky, siloměry

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Pomocí demonstrací připomenout zákon akce a reakce
v řízeném rozhovoru upřesnit velikosti sil, orientaci sil, na jaká tělesa síly působí
výpočty příkladů
Závěr
Zápis do sešitu i s anglickými výrazy a jejich opakování

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
reakcereaction ikona zvuk
Uveď příklady akce a reakce.Give examples of action and reaction. ikona zvuk
Proběhne reakce?Will a reaction occur? ikona zvuk
silové působení na jiná tělesaapplication of force on other bodies ikona zvuk
Každá akce vyvolává stejně velkou reakci opačného směru.Every action brings about reaction of the same size, but with the opposite direction. ikona zvuk
Třetí Newtonův pohybový zákon - zákon akce a reakceThe third Newton's law of motion - the law of action and reaction. ikona zvuk
zákon akce a reakcelaw of action-reaction ikona zvuk
účinky sílyeffects of a force ikona zvuk
akce a reakceaction and reaction ikona zvuk