logo

Třecí síla

I. - úvodní informace
Název:
Třecí síla
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Třecí síla smyková, její závislost na veličinách [Umí objasnit důvody těchto sil]
  • Valivá síla []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení s anglickými výrazy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pomocí řízeného rozhovoru a obrázků řešit sílu smykového tření a sílu valivého odporu
Učební pomůcky:
Obrázky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
Hlavní část
Pomocí rozhovoru řešit, co se stane při změně tíhové síly, drsnosti povrchů u smykového tření
Výpočet příkladu třecí síly
Objasnit matematický vztah pro odporovou sílu valivého tření pomocí obrázku
praxe - kolo nahuštěné více a méně
Závěr
zápis hodiny i s anglickými výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
klidová třecí sílastatic friction force ikona zvuk
Klidová třecí síla je větší než třecí síla při pohybu.The static frictional force is greater than the force of friction in motion. ikona zvuk
Smyková třecí síla závisí na druhu a kvalitě stykových ploch.Sliding frictional force is dependent on the type and quality of the surfaces in contact. ikona zvuk
třecí sílaforce of friction ikona zvuk
Třecí síla brání posouvání těles.The force of friction prevents solid bodies from sliding. ikona zvuk
Třecí síla nezávisí na rychlosti pohybu těles.The force of friction does not depend on the speed of motion of objects. ikona zvuk
Třecí síla nezávisí na velikosti styčných ploch.The force of friction does not depend on the area of contact surfaces. ikona zvuk