logo

Síla a její působení na těleso

I. - úvodní informace
Název:
Síla a její působení na těleso
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdůraznit co je síla a její účinky, měření síly, znázornění síly [Příklady z praxe]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s anglickými výrazy [Opakování výrazů žáky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, připomenutí učiva z nižších ročníků, popis situací působících sil, využití obrazového materiálu
Učební pomůcky:
Dataprojektor, interaktivní tabule, siloměr, těleso, pružina

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Zápis tématu i v anglickém jazyce
Hlavní část
Demonstrace co se děje s tělesem, působí-li síla v určitém místě tělesa,
měření síly siloměrem
rozebírání situací z praxe s využitím obrazového materiálu
Závěr
Zápis anglických výrazů do sešitu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
fyzikální veličinaphysical variable ikona zvuk
měření sílymeasurement of force ikona zvuk
skládání silcomposition of forces ikona zvuk
skládání sil stejného směrucomposition of forces of the same direction ikona zvuk
skládání sil opačného směrucombining forces of opposite directions ikona zvuk
skládání sil rovnoběžnýchcomposition of parallel forces ikona zvuk
skládání různoběžných silcomposition of concurrent forces ikona zvuk
Skládání sil se využívá například při přemísťování těžkých předmětů.Composition of forces is used e.g. to move heavy objects. ikona zvuk
Skládání různoběžných sil se dá provést graficky.Composition of concurrent forces can be done graphically. ikona zvuk
Nejdůležitějším pojmem dynamiky je síla.The most important concept of dynamics is the force. ikona zvuk
Síla je určena velikostí, směrem, orientací a působištěm.Force is determined by magnitude, direction, orientation and point of application. ikona zvuk
Síla se projevuje vždy při vzájemném působení těles.Force appears in any interaction of bodies. ikona zvuk
měření síly siloměrem.force measurement by dynamometer ikona zvuk
Síla F je vektorová fyzikální veličina.Force F is a vector physical variable. ikona zvuk