logo

Pohyb hmotného bodu po kružnici

I. - úvodní informace
Název:
Pohyb hmotného bodu po kružnici
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdůraznit co je síla a její účinky [Ověření na příkladech]
  • Měření síly [Na frontálních pokusech]
  • Znázornění síly []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s anglickými výrazy [Využití výrazů v samostatné práci ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, připomenutí učiva z nižších ročníků; popis situací působících sil; využití obrazového materiálu
Učební pomůcky:
Dataprojektor, interaktivní tabule, siloměr, těleso, pružina

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Demonstrace co se děje s tělesem, působí-li síla v určitém místě tělesa.
Měření síly siloměrem.
Rozebírání situací z praxe s využitím obrazového materiálu
Závěr
Zápis anglických výrazů do sešitu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
perioda oběhuorbital period ikona zvuk
frekvence - počet period za jednu sekundufrequency - the number of periods per second ikona zvuk
hmotný bodmass point ikona zvuk poznamka
Síla, která je kolmá ke směru rychlosti, zakřivuje trajektorii tělesa.A force which is perpendicular to the direction of velocity curves the body´s trajectory. ikona zvuk
zrychleníacceleration ikona zvuk
tečna kružnicetangent to a circle ikona zvuk
oblouk kružnicean arch of a circle ikona zvuk