logo

Tání a tuhnutí

I. - úvodní informace
Název:
Tání a tuhnutí
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • tání, tuhnutí [žák ústně ověří znalosti pomocí konkrétních otázek od učitele o přeměnách skupenství]
  • skupenské teplo [žák ověří nové znalosti určením skupenského tepla na konkrétních početních příkladech ]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, žáci reagují na pokyny učitele v angličtině a rozumí základním anglickým frázím]]
  • seznámení se s novými pojmy, které jsou na kartičkách [žáci se v průběhu hodiny seznamují s novou slovní zásobou, procvičují ji ústně a na konci hodiny ji zopakují]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • práce ve skupinách s ilustracemi
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
tematické ilustrace
sešit

Popis hodiny
Úvod
úvod
pozdrav učitele se žáky proběhne v angličtině
absence v češtině i angličtině
téma hodiny také v češtině i angličtině
motivační text
Hlavní část
výuka probíhá frontálně českém jazyce s prezentací powerpoint (příloha), k vybraným výrazům jsou přiřazeny v prezentaci také výrazy anglické, které učitel v průběhu hodiny používá
práce s učebnicí - kladení a zodpovězení otázek v liště učebnice a za kapitolou
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny, kdy k českým výrazům doplňují anglické ekvivalenty
za domácí úkol žáci zopakují téma na moodle v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tuhnutísolidification ikona zvuk
tánímelting / fusion / thaw ikona zvuk
skupenské přeměnyconversion of the state of matter ikona zvuk
skupenství pevnésolid state ikona zvuk
skupenství kapalnéliquid state ikona zvuk
skupenství plynnégaseous state ikona zvuk
bod mrazufreezing point ikona zvuk
skupenské teplo tánílatent heat of melting ikona zvuk
teplota táníthawing temperature ikona zvuk
teplota tánímelting temperature ikona zvuk
Jaká jsou skupenství látek?What are the states of bodies? ikona zvuk
Tání je změna pevného skupenství na kapalné.Melting is a transformation from a solid into a liquid state. ikona zvuk
Tuhnutí je změna kapalného skupenství na pevné.Solidification is the transformation from the gaseous to the solid state. ikona zvuk
skupenstvía state ikona zvuk