logo

Páka jednozvratná a dvojzvratná

I. - úvodní informace
Název:
Páka jednozvratná a dvojzvratná
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • jednoduché stroje [žák prohloubí znalosti o jednoduchých strojích, se kterými se setkal již v předešlých ročnících]
  • princip jednoduchých strojů [žák popíše princip jednoduchých strojů]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci už rozumí základním frázím a akceptují nové]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou napsány na tabuli [žáci se v průběhu hodiny seznamují s novou slovní zásobou a na konci hodiny ji zopakují]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací
  • prezentace na dataprojektoru
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
moodle
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
úvod
absence v ČJ a AJ
seznámení s cílem hodiny
motivační video
Hlavní část
frontální výuka s demonstrací
prezentace na dataprojektoru
samostatná práce
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamováni s novou slovní zásobou v AJ a procvičují ji
Závěr
zdodnocení hodiny splněním úkolů v pracovních listech
procvičení nové slovní zásoby v testech Hot Pot
za domácí úkol žáci zopakují a procvičí téma hodiny a nová slovíčka na moodle v testech Hot Pot

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednoduché strojesimple machines ikona zvuk
pákalever ikona zvuk
rovnováha silequilibrium of forces ikona zvuk poznamka
rovnováhaequilibrium ikona zvuk poznamka
páka jednozvratná a dvojzvratnásingle and double lever ikona zvuk
Páka bude v rovnováze, když se budou oba momenty sil rovnat.The lever will be at equilibrium if both moments of force are equal. ikona zvuk
Jednoduché stroje nešetří práci.Simple machines do not save labour. ikona zvuk
moment sílymoment of force ikona zvuk
rameno síly(moment) arm of force ikona zvuk poznamka
prácework ikona zvuk