logo

Rozklad světla hranolem

I. - úvodní informace
Název:
Rozklad světla hranolem
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnění rozkladu bílého světla na spektrální barvy [Dotazováním žáků, konáním žákovských pokusů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se rozkladu světla [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pokusy, výklad, práce s učebnicí
Učební pomůcky:
optické hranoly, zdroj světla, dataprojektor, učebnice F7

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu v obou jazycích
Hlavní část
1.Využití lomu světla k jeho rozkladu na jednoduché barvy
2.Pokus se zpětným projektorem a optickým hranolem - spektrum projekční žárovky zachycené na stropě učebny
3.Vznik duhy, pořadí barev
4.Složení spektra na světlo bílé pomocí spojky
5.Sdělení anglických výrazů týkající se rozkladu světla, zápis, výslovnost
Závěr
Shrnutí učiva, doplnění neúplného textu česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lom světlarefraction ikona zvuk
čárové spektrumlinear spectrum ikona zvuk
barevné spektrumcolour spectrum ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
fialováviolet ikona zvuk
oranžováorange ikona zvuk
indigoindigo ikona zvuk
optický hranoloptical prizm ikona zvuk
spektrumspectrum ikona zvuk
Spektrální světla jsou světla jednoduchá.Spectral lights are monochromatic. ikona zvuk