logo

Optika V (absolutní odraz světla)

I. - úvodní informace
Název:
Optika V (absolutní odraz světla)
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojem úplný odraz světla [žák rozumí pojmu úplný odraz světla]
  • vznik úplného odrazu světla [žák chápe jak vzniká úplný odraz světla]
  • využití úplného odrazu světla [žák popíše využití úplného odrazu světla]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglický popis úplného odrazu světla [žák dokáže anglicky popsat úplný odraz světla]
  • anglický popis využití úplného odrazu světla ve vláknové optice [žák popíše využití úplného odrazu světla ve vláknové optice ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • otázky a odpovědi
Učební pomůcky:
prezentace ppt (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: úplný odraz světla, využití úplného odrazu světla
jazyková část: anglický popis úplného odrazu světla, anglický popis využití úplného odrazu světla ve vláknové optice
Závěr
žák dokáže anglicky popisovat úplný odraz světla

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
šíření světlalight propagation ikona zvuk
odraz světlareflection (of light) ikona zvuk
světelný paprsekray of light ikona zvuk
kolmice dopadunormal of incidence ikona zvuk
úhel odrazuangle of reflection ikona zvuk
Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu.The angle of reflection equals the angle of incidence. ikona zvuk
vláknofibre ikona zvuk
informaceinformation ikona zvuk poznamka
paprsekbeam ikona zvuk poznamka