logo

Kulová zrcadla

I. - úvodní informace
Název:
Kulová zrcadla
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit odraz paprsků na kulových zrcadlech [Nechat žáky rýsovat dopadající a odražené paprsky]
  • Vytvoření obrazu předmětu na zrcadle dutém a vypuklém [Zobrazit předměty s využitím těchto zrcadel]
Jazykové cíle a ověření:
  • Sdělit a vyslovit anglické výrazy týkající se kulových zrcadel [Nechat opakovat anglické výrazy a doplnit neúplný text.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, pokusy, práce s učebnicí, samostatná práce s neúplným textem
Učební pomůcky:
kulová zrcadla dutá a vypuklá, svíčka, stínítko,...

Popis hodiny
Úvod
Zápis tématu česky i anglicky
Hlavní část
1. Zopakovat anglické výrazy z tématu šíření světla
2. Zapsat nové výrazy a vyslovit je
3. Provést pokusy se zobrazením plamene svíčky zrcadly
4. Využít applet v angličtině ( viz.příloha) - optická lavice (optics bench)
5. Narýsovat chod paprsků, pojmenovat anglicky prvky nákresu ( optická osa, paprsek, zrcadlo,...)
6. Shrnout nové poznatky o zobrazování zrcadly
Závěr
Znovu vyslovit nové anglické výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zdroj světla, zdroje světlasource of light, sources of light ikona zvuk
převrácený obrazinverted image ikona zvuk
kulovýspherical ikona zvuk poznamka
zobrazení zrcadlyimage formation in mirrors ikona zvuk
ohnisková vzdálenostfocal length ikona zvuk
optická osaprincipal axis ikona zvuk
ohnisko, ohniskaa focus, foci ikona zvuk
obraz skutečnýreal image ikona zvuk
obraz zdánlivývirtual image ikona zvuk
obraz zvětšenýmagnified image ikona zvuk
obraz zmenšenýdiminished image ikona zvuk
svíčkacandle ikona zvuk