logo

Německá říše

I. - úvodní informace
Název:
Německá říše
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení žáků s rysy nacistické totality [žák vyjmenuje znaky nacistické totality]
  • pochopení širších souvislostí prosazení nacismu v Německu [žák se pokusí pojmenovat příčiny úspěchu nacismu]
  • seznámení s významnými událostmi mezi lety 1933 - 1938 [žák popíše významné události mezi lety 1933 - 1938]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad vybraných slovních spojení (i bez znalostí všech slov) [žák přeloží slovní spojení uvedené v tabulce]
  • uvědomění si podobnosti výrazů v různých jazycích (čj, aj, nj) [žák přeloží vybraná slova pouze na základě podobnosti s jinými jazyky]
  • seznámení se s novými slovíčky [žák si zapamatuje a zopakuje vybrané výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve dvojicích
  • výklad
Učební pomůcky:
tabulky s roky a vybranými událostmi v angličtině
ppt prezentace
osnova zápisu

Popis hodiny
Úvod
- pozdrav, zápis do třídní knihy, absence
- seznámení s obsahem hodiny
- rozdání tabulky s letopočty a vybranými událostmi v anglickém jazyce
- úkolem žáků je ve dvojicích text přeložit a tabulku v češtině přepsat do sešitu
- společná kontrola překladu (tabulka vybrána zpět, poslouží při ověřování příští hodinu)
Hlavní část
- výklad doprovázený ppt prezentací, studenti si do osnovy zápisu doplňují vybrané informace, výklad je prokládán diskusí
Závěr
- opakování klíčových informací hodiny
- zadání učiva pro písemnou práci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
RakouskoAustria ikona zvuk
mnichovská dohodaThe Munich Agreement ikona zvuk
Židéthe Jews ikona zvuk
norimberské zákonyThe Nuremberg Laws ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
nocnight ikona zvuk
nacismusnazism ikona zvuk
nacistaNazi ikona zvuk
požárfire ikona zvuk
Německá říšeGerman Empire ikona zvuk
křišťálcrystal ikona zvuk