logo

Reformy císaře Josefa II

I. - úvodní informace
Název:
Reformy císaře Josefa II
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • toleranční patent a další [při ověřování a procvičování žák dokáže objasnit příslušné pojmy ]
  • zrušení nevolnictví [ při procvičování dokáže pracovat s letopočty, orientuje se ve vybraných pojmech, událostech vysvětlí pojem]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, dataprojektor, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
reforma, reformya reform, reforms ikona zvuk
ekonomická reformaeconomic reform ikona zvuk
autor reformythe author of the reform ikona zvuk
Reforma vedla ke zlepšení hospodářské situace.The reform led to the improvement of economic situation. ikona zvuk
nástup reformních silinitiative of reformatory forces ikona zvuk
reformátořireformers ikona zvuk
Proč reformátoři kritizovali církev?Why did the reformers criticize the church? ikona zvuk
císař Josef II.Joseph II, Holy Roman Emperor ikona zvuk
reformy shorareforms from above ikona zvuk
Zamysli se nad tím.Think it over. ikona zvuk
Uvažuj.Think. ikona zvuk
Myslíš to vážně?Are you serious about it? ikona zvuk
Řekni to ještě jednou.Say it once again. ikona zvuk
Zkus to říct jinak.Try to say it in a different way. ikona zvuk
Jsi si jistý?Are you sure? ikona zvuk
Napiš to na tabuli.Write it on the blackboard/whiteboard. ikona zvuk
toleranční patent1782 Edict of Tolerance ikona zvuk
správní reformyadministration reforms ikona zvuk
reforma školstvíeducational reform ikona zvuk