logo

Válečné konflikty v Evropě v 18. st.

I. - úvodní informace
Název:
Válečné konflikty v Evropě v 18. st.
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • války - o dědictví španělské a rakouské [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • sedmiletá válka [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, dataprojektor, mapa, interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ohniska konfliktůepicentre of conflicts ikona zvuk
růst napětí mezi evropskými státytension among European countries escalates ikona zvuk
Zamysli se nad tím.Think it over. ikona zvuk
Uvažuj.Think. ikona zvuk
Myslíš to vážně?Are you serious about it? ikona zvuk
Řekni to ještě jednou.Say it once again. ikona zvuk
Zkus to říct jinak.Try to say it in a different way. ikona zvuk
Jsi si jistý?Are you sure? ikona zvuk
Napiš to na tabuli.Write it on the blackboard/whiteboard. ikona zvuk
Nenapovídej.Don't prompt. ikona zvuk
Promysli si to.Think it through. ikona zvuk
Čti.Read. ikona zvuk
dobyvačné válkywars of conquest ikona zvuk
náboženské konfliktyreligious conflicts ikona zvuk
střední EvropaCentral Europe ikona zvuk
evropská etnikaEuropean ethnics ikona zvuk
Která území rozumíte pod pojmem střední Evropa?What areas do you understand under the term Central Europe? ikona zvuk
konktakty a konflikty mezi křesťanskou Evropou a muslimským světem ve středověkucontacts and conflicts between the Christian Europe and the Muslim world in the Middle Ages ikona zvuk
ozbrojený konfliktan armed conflict ikona zvuk
konec 18. stoletíthe end of the 18th century ikona zvuk