logo

Státy v úpadku - Turecko a Polsko

I. - úvodní informace
Název:
Státy v úpadku - Turecko a Polsko
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zastavení pronikání Turků do Evropy [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • trojí dělení Polska [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, dataprojektor, interaktivní test, mapa, dějepisný atlas

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště CLIL testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Napiš co nejvíce informací o Turecku.Write as much information as possible about Turkey. ikona zvuk
útok na Polskoattack on Poland ikona zvuk
dobyvačné válkywars of conquest ikona zvuk
PolskoPoland ikona zvuk
Polsko je na severu.Poland is in the north. ikona zvuk
polská národnostPolish nationality ikona zvuk
rozdělení Polskathe division of Poland ikona zvuk
turecké válkyTurkish wars ikona zvuk
TureckoTurkey ikona zvuk
polská korunaPolish crown ikona zvuk