logo

Pád komunismu

I. - úvodní informace
Název:
Pád komunismu
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vývojem, který vedl k pádu komunismu. Průběh událostí [Žáci zodpoví otázky v učebnici, diskutují o situaci, objasňují příčiny.]
Jazykové cíle a ověření:
  • 5 anglických výrazů k dané tematice [Žáci společně opakují a přidávají další vhodná slova. Srovnávají internacionalismy s českým jazykem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s obrazovým materiálem
  • power point prezentace k roku 1989
Učební pomůcky:
obrazový materiál
power pointová prezentace: Českoslovenko v období totality. III.odboj. Vydal euroDIDACT, Olomouc 2008. (nelze dále přenášet)
projektor, počítač

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem hodiny, organizační záležitosti.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce. Žáci sledují power pointovou prezentaci a vyjadřují se k viděnému. Stručný zápis je doplněn slovíčky k tématu. Prezentace mapuje události v ČSR od roku 1948 do pádu totality. Obsahuje obrazový materiál, dokumenty, portréty. Lze ji využít k několika vyučovacím okruhům. Nelze volně šířit.
Závěr
Shrnutí nových poznatků, zopakování slovíček. Domácí úkol: pohovořit s rodiči o jejich zkušenostech s uvedenou dobou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Berlínská zeďthe Berlin Wall ikona zvuk
totalitatotalitarian regime ikona zvuk
přestavbaperestroika ikona zvuk
snižování výzbrojearmament reduction ikona zvuk
uvolňování napětítension relaxation ikona zvuk
svoboda projevufreedom of expression ikona zvuk
pád Berlínské zdithe fall of the Wall of Berlin ikona zvuk
sjednocení Německaunification of Germany ikona zvuk
tržní hospodářstvímarket economy ikona zvuk
demokraciedemocracy ikona zvuk
demonstracedemonstratuin ikona zvuk
sametová revolucethe Velvet Revolution ikona zvuk
obnovení demokracierestoration of democracy ikona zvuk
parlamentní demokracieparlamentary democracy ikona zvuk
komunismuscommunism ikona zvuk