logo

Reformní snahy v 60. letech, rok 1968

I. - úvodní informace
Název:
Reformní snahy v 60. letech, rok 1968
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vývoj v 60. letech, obrodný proces, pražské jaro 1968 [Žáci vysvětlí události, které vedly k vývoji v r. 1968, zodpoví otázky v učebnici]
Jazykové cíle a ověření:
  • 5 anglických výrazů k tématu [Žáci společně i jednotlivě opakují slova, která obdrží nakopírovaná]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí
  • power pointová prezentace
Učební pomůcky:
učebnice
powerpoint prezentace: Československo v období totality. III. odboj. Vydal euroDIDACT, Olomouc 2008. Nelze dále přenášet

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s tématem následujících hodin, organizační záležitosti
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce, je doplněna 5 anglickými výrazy k tématu hodiny. Žáci sledují powerpointovou prezentaci k danému období, doplňují si vědomosti získané v předchozí hodině. Prezentace mapuje celé období totality od roku 1948 do pádu komunismu. Je nutné ji rozdělit pro žáky na kratší etapy v souladu s učivem a promítnout vždy jen určité období. K prezentaci patří rovněž soubor obrazových materiálů, které jsou velmi dobře využitelné při CLIL výuce - žáci vlepují anglické pojmy na lístcích přímo do obrazů. Nalepená hesla slouží i v závěru hodiny jako osnova pro opakování.
Závěr
Shrnutí učiva daného celku. Využití anglické osnovy na lístcích - zraková opora, shrnutí probíhá v českém jazyce. Zopakování slovíček formou soutěže "na nejrychlejšího" a "na zamrzlíka".

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krize systémucrisis of the system ikona zvuk
Země čelila hospodářské krizi.The country faced an economic crisis. ikona zvuk
uvolňování poměrůthaw ikona zvuk
amnestieamnesty ikona zvuk
ekonomická reformaeconomic reform ikona zvuk
Reforma vedla ke zlepšení hospodářské situace.The reform led to the improvement of economic situation. ikona zvuk
nová vlnanew wave ikona zvuk
nástup reformních silinitiative of reformatory forces ikona zvuk
socialismus s lidskou tvářísocialism with human face ikona zvuk
obrodný procesrevitalizing process ikona zvuk
provolání Dva tisíce slovthe proclamation 2000 words ikona zvuk
Toto dění se označuje jako Pražské jaro.Tthis process is labelled Prague Spring. ikona zvuk
21. srpna 1968 napadla vojska Varšavské smlouvy Československo.On August 21 1968 the Warsaw Pact allies invaded Czechoslovakia. ikona zvuk
dobrovolná smrt upálenímvoluntary self-burning ikona zvuk
normalizacenormalisation ikona zvuk
Normalizace je návrat k poměrům před rokem 1968Normalization is a return to the conditions before 1968. ikona zvuk
federacefederation ikona zvuk
okupaceoccupation ikona zvuk
vnitřní krize československé demokraciethe inner crisis of Czechoslovak democracy ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk