logo

Studená válka

I. - úvodní informace
Název:
Studená válka
Předmět:
Dějepis
Autor:
Hana Sokoltová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s pojmem studená válka, vysvětlit obsah pojmu. Rozdělení světa do bloků, železná opona. [Žák vysvětlí rozdíl mezi klasickou a studenou válkou, uvede projevy studené války.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Předat žákům 5 nových anglických pojmů k tématu [Žáci společně i jednotlivě opakují nová slova, v závěru řeší křížovku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s doplňkovým materiálem
  • práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice
nakopírovaný doplňkový materiál pro každého žáka
slovíčka a křížovka

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti, seznámení s tématem, rozdání materiálů.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v českém jazyce. Žáci sledují doplňkový materiál, seznamují se s charakteristikou studené války, s rozdělením světa do nepřátelských bloků, s hlavními ohnisky napětí v 50. a 60. letech. Vhodně zapojují anglická slova.
Závěr
Shrnutí nových poznatků, zopakování slov, vyřešení křížovky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krize systémucrisis of the system ikona zvuk
Berlínská zeďthe Berlin Wall ikona zvuk
ohniska konfliktůepicentre of conflicts ikona zvuk
konflikt, konfliktyconflict, conflicts ikona zvuk
železná oponairon curtain ikona zvuk
kosmický výzkumspace research ikona zvuk
rozdělení světathe division of the world ikona zvuk
propagandapropaganda ikona zvuk
špionspy ikona zvuk
špionážní programspy program ikona zvuk
vietnamská válkaVietnam War ikona zvuk