logo

Druhá světová válka - obrat ve vývoji války

I. - úvodní informace
Název:
Druhá světová válka - obrat ve vývoji války
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • nastínit další vývoj druhé světové války [žák popíše další vývoj druhé světové války]
  • opakování dosavadního průběhu druhé světové války [žák odpoví na otázky k pracovnímu listu]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]
  • opakování již zmíněné slovní zásoby [žák zopakuje vybrané pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • výklad
Učební pomůcky:
pracovní list Vývoj druhé světové války 1939 - 1941
dějepisný atlas

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence)
- opakování učiva minulých hodin - žáci dostanou pracovní list a otázky k němu (na pracovním listu jsou zobrazeny mapy - v jejich rohu je pak časový údaj - měsíc a rok v angličtině), vyučující se žáky projde správné odpovědi a přeloží anglické názvy měsíců použité v mapách
Hlavní část
- výklad doprovázený prací s dějepisným atlasem
1) vyučující napíše na tabuli tři pojmy v anglickém jazyce (Rusko, Německo, východní fronta)
2) žáci jsou vyzváni, aby pojmy přeložili a uvedli, jaké bude téma dnešní hodiny a co už o dané věci vědí
3) výklad doprovázený prací v učebnici na téma obrat ve vývoji války - vyučující svůj výklad doprovází otázkami, na které se žáci v atlasech snaží najít odpověď
4) zápis do sešitu
Závěr
- opakování základních informací - žáci jsou vyzváni, aby uvedli (ve správném pořadí) nejdůležitější údaje o vývoji bojů na východní frontě a obratu ve vývoji války

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
východní frontaEast Front ikona zvuk
rokyear ikona zvuk
měsícmonth ikona zvuk
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
RuskoRussia ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
ledenJanuary ikona zvuk
červenJune ikona zvuk
srpenAugust ikona zvuk
říjenOctober ikona zvuk
prosinecDecember ikona zvuk