logo

České království za posledních Přemyslovců

I. - úvodní informace
Název:
České království za posledních Přemyslovců
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s vývojem českého státu v průběhu 13. století. [žák popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech]
  • Poznat české panovníky uvedeného období. [vyjmenuje české krále z rodu Přemyslovců a stručně charakterizuje jejich vládu]
  • Zaměřit se na význam Zlaté buly sicilské. [žák v referátu vysvěrtlí základní fakta a následuje diskuse]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojit si vybrané anglické pojmy. [přiřadit k panovníkovi správný výraz v angličtině.]
  • Charakteristika osobností anglicky. [žáci pracují ve dvojicích a popisují osobnosti dějin ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce ve skupinách
  • prezentace
Učební pomůcky:
notebook, dataprojektor, učebnice, obrázky Přemyslovců

Popis hodiny
Úvod
Seznámit žáky s tématem hodiny: Poslední Přemyslovci.
Rozdat pracovní listy, kde budou mít všechna anglická slovíčka se kterými budeme v hodině pracovat.
Žáci si postupně doplňují slovní zásobu česky i anglicky.
Hlavní část
Prezentace v powerpointu, poukázat na významné panovníky, počínaje Přemyslem Otakarem I. a charakterizovat hlavní události spojené s jejich vládou. Vysvětlit význam Zlaté buly sicilské, referát žáka a následuje diskuse.
Rozdat pracovní listy, kde budou charakteristiky jednotlivých panovníků, žáci správně přiřadí panovníka k pojmu či popisu a doplní o anglický termín.
Závěr
Hodina je ukončena hrou ("Kdo jsem?"): žáci pracují ve dvojicích, každý si zvolí jednu osobnost nejen z rodu Přemyslovců, cílem je poznat o jakou osobu se jedná, popis mohou vysvětlit i anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
panovníkmonarch ikona zvuk
desky zemskéEarth Plates ikona zvuk
horní zákoník (regál)Mining Law ikona zvuk
pražský grošPrague Grosh ikona zvuk
středověkthe Middle Ages ikona zvuk
rytířská kulturathe chivalry culture ikona zvuk
král železný a zlatýThe Iron and Golden King ikona zvuk
Vymření rodu Přemyslovců.The Premyslid dynasty died out. ikona zvuk
středoevropská velmoc posledních Přemyslovcůgreat Central European power of the last Premyslids ikona zvuk
Vyjmenuj tzv. poslední Přemyslovce.name the so-called last Premyslids ikona zvuk
přemyslovské klenotyPremyslid jewels ikona zvuk