logo

Anglie v 16. století

I. - úvodní informace
Název:
Anglie v 16. století
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nástup dynastie Tudorovců na anglický trůn. [charakterizuje nejvýznamnější Tudorovce]
  • Vysvětlit reformaci v Anglii. [vysvětlí příčiny a důsledky reformačního hnutí, osobnost Jindřicha VIII.]
  • Uvést přínos "alžbětinského" období. [posoudí snahy Alžběty I. a její přínos pro evropskou společnost]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit nové pojmy vztahující se k tématu Anglie v 16. století. [opakují výrazy uvedené v prezentaci a průběžně doplňují]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace v powerpointu
  • referát
  • diskuse
Učební pomůcky:
notebook, dataprojektor, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Prezentace - v úvodu seznámit žáky s novou slovní zásobou, opakování slovíček ve dvojicích, důraz kladen na správnou výslovnost.
Seznámit žáky s okolnostmi nástupu Tudorovců na anglický trůn.
Referát žáka: Jindřich VIII. a jeho ženy
Hlavní část
Alžbětinské období - rozkvět hospodářství, vznik obchodních společností, kolonizace.
Rozvoj vědy, kultury a literatury (Shakespeare ad.)
Nástup Stuartovců.
Závěr
Závěrečné opakování vybrané slovní zásoby v prezentaci.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
armádaarmy ikona zvuk
renesanční památkyRenaissance sights ikona zvuk
Severní AmerikaNorth America ikona zvuk
vlnawool ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
papežthe Pope ikona zvuk
vnější politika státuforeign policy ikona zvuk
poprava, popravyan execution, executions ikona zvuk
anglikánská církevthe Church of England ikona zvuk
objevitelské plavbyvoyages of discovery ikona zvuk
bezpečnost a stabilita zeměsecurity and stability of the country ikona zvuk
námořní velmocnaval great power ikona zvuk
královna AlžbětaQueen Elizabeth ikona zvuk
námořnictvothe navy ikona zvuk