logo

Nizozemská revoluce

I. - úvodní informace
Název:
Nizozemská revoluce
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Popsat události spojené s příčinami rozporů Španělska a Nizozemí. [žák se orientuje v politické a náboženské situaci ve Španělsku a Nizozemí]
  • Seznámit žáky s důsledky nizozemského povstání. [zná okolnosti rozdělení nizozemských provincií]
  • Uvést jména nejvýznamnějších osobností nizozemské revoluce. [zná osobnosti: Filip II., Vilém Oranžský, vévoda z Alby]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit vybrané anglické fráze vztahující se k tématu Nizozemské revoluce. [ústní opakování ve dvojici, slovní zásoba uvedena v prezentaci ]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • prezentace v powerpointu
  • referát
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, atlasy, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny a novou slovní zásobou. Rozdat přehled anglických pojmů, které se vztahují k revoluci.
Příprava prezentace - Nizozemská revoluce.
Vysvětlit příčiny odboje Nizozemí proti španělské nadvládě.
Hlavní část
1. Nizozemí - španělský král Filip II. omezuje práva obyvatel, referát žáka: osobnost Filipa II.
2. Rozdělení Nizozemí, další vývoj severních a jižních provincií.
3. Osobnosti nizozemské revoluce: Vilém Oranžský (příprava na referát)
4. Orientace na mapě.
Průběžně opakovat anglické výrazy.
Závěr
Na závěr hodiny opakování příčin nizozemské revoluce, žáci vytvoří tajenku z probraných anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vraždamurder / assassination ikona zvuk poznamka
ŠpanělskoSpain ikona zvuk
náboženstvíreligion ikona zvuk
vlnawool ikona zvuk
manufakturamanufacture ikona zvuk
násilíviolence ikona zvuk
odbojresistance movement ikona zvuk
velký terorGreat Purge ikona zvuk poznamka
Zdůvodněte příčiny.Give reasons for the causes. ikona zvuk poznamka
unieUnion ikona zvuk
provincieprovinces ikona zvuk
Nizozemíthe Netherlands ikona zvuk
Nizozemcithe Dutch ikona zvuk
sociální revolucesocial revolution ikona zvuk