logo

Nástup Habsburků

I. - úvodní informace
Název:
Nástup Habsburků
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Popsat vznik habsburské monarchie. [dokáže objasnit vznik habsburské monarchie]
  • Vysvětlit postavení českého státu v habsburské monarchii. [dokáže popsat situaci v českých zemích v době nástupu Habsburků]
  • Charakterizovat osobnost a vládu Ferdinanda I. Habsburského. [popíše důležité momenty vlády Ferdinanda I.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit vybrané pojmy zaměřené na nástup Habsburků. [ústní ověření, na začátku hodiny opakují anglické výrazy s důrazem na správnou výslovnost]
  • Zopakovat vybrané fráze. [písemné opakování u tabule, jeden žák diktuje a druhý píše anglická slova na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát, práce s mapou
  • diskuse
Učební pomůcky:
učebnice, sešit, dějepisné atlasy, mapa

Popis hodiny
Úvod
Úvodní opakování slovní zásoby vztahující se k tématům: zámořské objevy a renesance, ústně.
Zopakovat vládu panovníků doby jagellonské.
Vysvětlit kdy a za jakých okolností se Země Koruny české staly součástí říše Habsburků, zdůraznit, kde tento rod vládl.
Hlavní část
Vysvětlit postavení českého státu v evropských souvislostech.
Vláda Ferdinanda I., ze kterých částí se skládala říše, jíž Ferdinand vládl. Poukázat na situaci v Uhrách.
Žáci pracují s mapou habsburské monarchie v 16. století.
Diskuse na téma: Příčiny sporu Habsburků s českými stavy, první stavovské povstání proti Habsburkům.
Křesťanské církve působící na území Českého království, uvést zvláštnosti.
Průběžně do výuky zařadit nové anglické termíny.
Závěr
Referát žáka: požár na Pražském hradě, 1541
Opakování anglické slovní zásoby, kdy žáci postupně píší na tabuli výrazy diktované spolužákem, společná oprava.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
RakouskoAustria ikona zvuk
vládagovernment ikona zvuk
stavyestates ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
dějepisný atlas, dějepisné atlasya historical atlas, historical atlases ikona zvuk
habsburská monarchiethe Habsburg Monarchy (Empire) ikona zvuk
odbojresistance movement ikona zvuk
země Koruny českéThe Lands of the Bohemian Crown ikona zvuk
rod Habsburkůthe family of Habsburg ikona zvuk
nástup Habsburků na český trůnHabsburg succession to the Czech throne ikona zvuk
české stavyBohemian estates ikona zvuk
dědičné zeměhereditary lands ikona zvuk
požárfire ikona zvuk
rozlohaarea ikona zvuk
povstáníuprising ikona zvuk