logo

Jak začal život

I. - úvodní informace
Název:
Jak začal život
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozdělit vznik života do 3 fází [Žák umí vyjmenovat fáze chemického vývoje]
  • Jednotlivé fáze charakterizovat [Žák zvádne jednotlivé fáze charakterizovat]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí
  • video
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis pro 9. ročník ZŠ
video

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Seznámení se s základními třemi etapami vzniku života a jejich obsah
Seznámení se s některými anglickými výrazy
Video Michaels experiments: Vznik života
Závěr
Osmisměrka na zopakování nově nabytých výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nukleové kyselinynucleic acids
koacervát, koacervátycoacervate(s)
vodawater
dusíknitrogen
buňka, buňkya cell, cells