logo

Kožní soustava

I. - úvodní informace
Název:
Kožní soustava
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s anatomií a funkcí kožní soustavy [Žák popíše svými slovy stavbu a funkci kůže]
  • []
  • Seznámení s možnými onemocněními kůže [Žák umí vyjmenovat hlavní onemocnění kůže]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se s novou slovní zásobou [Žák používá anglické pojmy k vyjádření, reaguje na pokyny v angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s textem, výklad s pomocí obrázku či modelu
Učební pomůcky:
Nástěnný obraz kožní soustavy popř. obrázek na dataprojektoru
učebnice Přírodopis 8 (Prodos, Fraus či jiná)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence, cíl hodiny v AJ
Hlavní část
1. Práce s textem v učebnici - čtení sporozuměním . 6áci ve dvojicích si navzájem přdčítají texzt o kožní soustavě, jeden čte, druhý vybírá podstatné informace, které je potřeba zapsat
2. Rekapitulace informací - vyučující klade otázky, žáci odpovídají co si zapsali. V této fázi vyučující doplňuje anglick výrazy, které píše na tabuli a žáci se učí jejich výslovnost.
Závěr
Žáci si zakreslí schéma řezu kůží a popíší v češtině i angličtině. Vlastnoruční nákres je důležitý pro rozvoj jemné motoriky, zapamatování vztahů mezi jednotlivými vrstvami kůže a dalších faktů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ochranaprotection
tukylipids
kůžeskin
pokožkaskin
tukyfats
vlhká kůžemoist skin
suchá kůžedry skin
silná vrstva tukua thick layer of fat
nehetnail
škáracorina
vlashair
podkožní vazivosubcutaneous ligament
vlasyhair
chlupyhairs
potní žlázysweat / sudoriferous gland
mazové žlázywax glands
nervová zakončenínerve endings