logo

Výživa

I. - úvodní informace
Název:
Výživa
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s živinami a jejich významem [Žák vyjmenuje základní živiny a jejich funkce v organismu]
  • Diskuse o různých směrech ve výživě a o poruchách příjmu potravy [Žák vyjadřuje a reguluje vé názory na výživu dle předloených nových poznatků, sestaví zdravý jídelníček na jeden den]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se s novými pojmy v angličtině [Žák používá správně nové pojmy k vyjádření, reaguje na pokyna v angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Řízená diskuze
  • Práce ve skupinách
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
Letáky z obchodních center (potraviny)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence v angličtině
Kontrola domácího úkolu - zadán v minulé hodině - zapisovat po dobu tří dnů co žáci měli k jídlu (včetně množství a času)
Krátký brainstorming na téma - Z čeho se skládají potraviny, vyučující píše na tabuli pojmy do sloupců podle živin (cukry, tuky, bílkoviny...).
Hlavní část
Krátké shrnutí tématu se zápisem do sešitu (která živina je přítomna v kterém typu potravin a k čemu je v organismu využívána). Výklad v češtině, nové anglické pojmy píše vyučující na tabuli (flipchart nebo magnetickou t.), žáci se učí výslovnosti.
Řízená diskuze na téma výživa s občasným zápisem nových poznatků do sešitu využitím nových anglických výrazů.
Závěr
Žáci se rozdělí do skupinek, dostanou zadaná témata (zdravá výživa, nezdravá výživa, redukční dieta,...) a vyhledají z letáků a vystříhají z nich taková jídla, která tématu odpovídají.
Vystříhané obrázky nalepí společně na papír se stručnými popisky, proč zrovna tato potravina náleží k přidělenému tématu. Žáci používají k popisu jak české tak anglické výrazy
Z výsledků se udělá nástěnka.
Zadání domácího úkolu - sestavení zdravého jídelníčku na jeden den.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vitamínyvitamins
sacharidysaccharides
tukylipids
bílkovinyproteins
tukyfats
minerální vodamineral water
vodawater
Bílkoviny potřebuje tělo k růstu.The body needs proteins for its growth.
živočišné bílkovinyanimal proteins
rostlinné bílkovinyvegetable proteins
pevné tukysolid fats
kapalné tukyliquid fats
rostlinné tukyvegetable fats
živočišné tukyanimal fats
škrobstarch
vlákninadietary fiber
minerályminerals
vegetariánvegetarian
vyvážená stravabalanced nutrition
rychlé občerstvenífastfood
ovocefruit
zeleninavegetables