logo

Základy první pomoci

I. - úvodní informace
Název:
Základy první pomoci
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se základy první pomoci [Studenti předvedou správnou metodu zástavy krvácení a obvazovou techniku ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová ráce, praktické cvičení
Učební pomůcky:
Obvazy, dlahy, třícípé šátky, metodické obrázky k obvazové technice a zástavě krvácení, deka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy, kontrola úkolů v AJ.
Opakování - typy úrazů, druhy krvácení, možnosti pomoci
Rozdělení do skupin- v AJ
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, nové anglické pomy vyučující zdůrazní a napíše na tabuli.
3 stanoviště, na kterých se skupiny vystřídají - zástava krvácení - tvorba tlakového a krycího obvazu, obvazová technika - obvaz pevným a pružným obinadlem, obvaz hlavy, zpevňování kloubů při úrazech - závěs, zpevnění dolní končetiny. Na stanovištích je obvazový materiál a návodné obrázky. Studenti ve si skupinách zkoušejí jednotlivé techniky, skupiny se střídají, vyučující kontroluje správnost provedení.
Závěr
Zpětná vazba, studenti na vyzvání ústně popisují, co nového se naučili. Používají k tomu i nové anglické výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zlomená nohabroken leg
Uměl bys poskytnout první pomoc?Could you provide first aid?
šátekscarf
Jakým způsobem poskytneš první pomoc při...?How do you provide first aid during ...?
Tepenné krvácení ohrožuje život.Arterial bleeding is life endangering.
zlomená rukabroken arm
zásady první pomocithe principles of first aid
žilní krvácenívein bleeding
vlásečnicové krvácenícapillary bleeding
obvazbandage
Poskytnout první pomoc je povinnost.To provide first aid is a duty.