logo

Ekosystémy I

I. - úvodní informace
Název:
Ekosystémy I
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s pojmem ekosystém a s funkcí ekosystémů obecně. [Studenti popíší potravní řetězec a potravní pyramidu, uvedou příklady ekosystémů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou [Studenti správně reagují na otázky, používají správné anglické výrazy k popisu ekosystémů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, práce s textem, skupinová práce
Učební pomůcky:
Dataprojektor, obrazy ekosystémů a příklady potravních řetězců, Kartičky z tvrdého papíru

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do tříní knihy v AJ.
Krátké opakování formou kvízových otázek - co vidíme na obraze? (Studenti mohou popisovat libovolný ekosystém po jeho jednotllivých složkách, pokud znají anglický pojem, mohou ho použít)
Hlavní část
Vysvětlení (zopakování) pojmů souvisejících s ekosystémy ( producent, konzument, reducent, parazit, potravní řetězec, potravní pyramida) Výklad probíhá v češtině, nové pojmy v AJ učitel píše na tabuli, vysvětluje jejich význam.
Skupinová činnost - (dvojice či trojice studentů) - vytvořit potravní řetězec či pyramidu ze zadaných organismů. Každá skupinka si vylosuje tři základní organismy a doplňuje potravní řetězec tak, aby dával smysl, používají přitom kartičky, na které píší na jednu stranu české a na druhou anglické výrazy.
Závěr
Zadání DÚ - vytvořit potravní řetězec pomocí obrázků rostlin a živočichů (na tvrdý papír formátu A4) s popisem v AJ.


Zdroje obrázků:
http://deeptech.org/wp-content/uploads/2009/05/ecosystem2.gif
http://www.scienceclarified.com/images/uesc_04_img0211.jpg
EKOSYSTÉM LES: http://www.uel.cz/download/Multimedialni_ucebni_text/images/9.1.jpg

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přirozený ekosystémnatural ecosystem
umělý ekosystémartificial ecosystem
koloběh vodywater cycle
biotopbiotop
druhspecies
ekologická rovnováhaecological balance
ekologická stabilitaecological stability
ekotonecotone
ekologická nikaecological niche
společenstvosociety
sukcesesuccession
potravní řetězecfood chain
potravní pyramidafood pyramid
producentproducer
konzumentconsumer
fotosyntézaphotosynthesis
vztahrelationship
přírodanature
životní prostředíenvironment
Na příští hodinu biologie se naučíte...For next class of biology learn...
vztahy mezi organismyrelations among organisms
vnitrodruhové vztahyintraspecies relations
mezidruhové vztahyinterspecies relations
potravní vztahyfood relations
živé organismy a jejich životní prostředíliving organisms and their environment
rozkladný potravní řetězecdecomposition food chain
spoluprácea collaboration, a cooperation
predacepredation
konkurencecompetition
parazitismusparasitism
kooperacecooperation