logo

Savci I

I. - úvodní informace
Název:
Savci I
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s charakteristikou třídy savci [Studenti odpovídají správně na kontrolní otázky na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novými pojmy v AJ [Studenti správně reagují na otázky, používají správné anglické výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s textem v učebnici
Učební pomůcky:
Učebnice, nástěnný obraz - zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Anatomy_and_physiology_of_animals_main_organs_vertebrate_body.jpg

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do trřídní knihy v AJ

Brainstorming - Co si představíte, když se řekne Savci?
Vyučující píše na tabuli pojmy, které studenti uvádějí při brainstormingu již ve struktuře, odpovídající obecné charakteristice savců

Další otázka - které z uvedených pojmů znáte v angličtině - vyučující přiřazuje odlišnou barvou známé pojmy k českým výrazům
Hlavní část
Práce s textem - studenti ve dvojicích vyhledávají v textu v učebnici ( Úvod k savcům) důležité informace podle zadané struktury - střídají se po odstavci ve čtení a naslouchání a výběru důležitých faktů (Struktura: tvar těla, končetin, lebkky, povrch těla, vnitřní orgány, potrava, rozmnožování atd.) Každá dvojice pak ostatním nadiktuje do zápisu jeden bod podle struktury).
Závěr
Vyučující doplní k důležitým pojmům anglické výrazy a studenti si je zapíší .

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozmnožováníreproduction
savecmammal
Provedeme zápis do sešitu.We shall make a notation into the exercise books.
žaludekstomach
chrupdentition
kostbone
svalmuscle
krmitfeed
srsthair, coat
stálá teplota tělaconstant body temperature
třída savciclass Mammalia
plícelungs
srdceheart
páteřspine
zraksight
sluchsense of hearing
čichsmell
chuťtaste
játraliver