logo

Nerosty – opakování

I. - úvodní informace
Název:
Nerosty – opakování
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat probrané nerosty [Žák určí probrané nerosty podle vzorků]
  • Naučit zařazení nerostů do skupin [Žák roztřídí vzorky nerostů do skupin podle jejich vlastností]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámí se s novými pojmy v angličtině [Žák reaguje na pokyny v AJ, používá správné výrazy označení a popisu nerostů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinách
  • Samostatná práce
  • Práce s učebnicí
Učební pomůcky:
Učebnice Přírodopis 9 (např. Fraus či Prodos)
Vzorky nerostů
Kartičky se jmény nerostů v ČJ a AJ (vyučující musí připravit podle toho, jaké nerosty má k dispozici, popř. vykopíruje ze slovní zásoby)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence v angličtině

Brainstorming - co jsou to minerály, co o nich víme (jedná se o opakování, žáci by toho měli vědět hodně). Vyučující píše na tabuli hlavní myšlenky žáků, doplňuje anglické výrazy k názvům a vlastnostem nerostů, žáci se učí je vyslovovat.
Hlavní část
Rozdělení do skupin - libovolnou metodou
Práce ve skupinách - každá skupina dostane vzorky nerostů - sadu nebo výběr ze školní sbírky a sadu kartiček s anglickými a českými názvy (ideálně na každé straně kartičky AJxČJ). Úkol pro skupiny 1) Přiřadit kartičky s názvy ke vzorkům - mohou využít učebnici a všechny možné metody zkoumání nerostů (barva, vryp, tvrdost, kryst. soustava, atp.)
2) Rozdělit vzorky do skupin podle chemického složení (s využitím učebnice)
Pokyny udělovány dvojjazyčně, žáci reagují podle svých znalostí.
Závěr
Soutěž ve správné přiřazování anglických názvů k jednotlivým vzorkům (ve skupinách či v celé třídě)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Jednotlivé druhy kamene mají různou barvu, strukturu i tvrdost.Each kind of a stone has a different colour, structure and hardness.
chemické složeníchemical composition
krystalová struktura minerálůthe crystal structure of minerals
minerály (nerosty)minerals
prvkyelements
sulfidysulphides
oxidyoxides
křemensilica, quartz
uhličitanycarbonate
křemičitanysilicates
mineralogiemineralogy
krystalcrystal
krystalická mřížkacrystalline grid
Pošlete si tento nerost.Send the mineral round the class.
masteksoapstone, talc
sůl kamenná (halit)rock salt (halite)
kalcitcalcite
fluoritfluorite
apatitapatite
živecfeldspar
křemenquartz, silica
topaztopaz
krystalová soustavathe crystal structure