logo

Mozek

I. - úvodní informace
Název:
Mozek
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základní stavba mozku, uložení [Žák umí popsat uložení a základní části mozku]
  • Funkce jednotlivých částí mozku [žák dokáže popsat základní funkce jednotlivých částí mozku, mokáže je najít na obrázku]
  • Koncový mozek, jeho složení a význam [Žák chápe význam, funkce a složení koncového mozku]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve skupinách
  • práce s obrázkem
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis pro 8. ročník
články z časopisů a novin o mozku
internet + počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Seznámení se se základním uložením mozku, jeho stavbou
Rozdělení žáků do skupinek, každá dostane jednu část mozku jako téma na spracování (najde uložení, funkce zajímavosti, přednesou ostatním a vypracují nejdůležitější informace jako zápis)
Závěr
Společné shodnocení práce
Podle nakopírovaného obrázku a za pomocí učebnice najit ekvivalenty anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncový mozektelencephalon
mezimozekdiencephalon
Varolův mostpons Varoli
mozečekcerebellum
mozková kůracerebral cortex
podvěsek mozkovýhypophysis
prodloužená míchamedulla oblongata
střední mozekmidbrain