logo

Ptáci I

I. - úvodní informace
Název:
Ptáci I
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci znají základní charakteristické znaky třídy Ptáci. [Žáci umí popsat charakteristické znaky ptáků na základě obrzů a dalších pomůcek]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci znají základní pojmy v AJ sloužící k pojmenování charakteristických znaků ptáků [Záci přiřazují kartičky s anglickými pojmy k předloženému obrazovému materiálu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s textem a obrázky v učebnici - vyhledávání a rozlišování podstatných a méně důležitých informací
  • Skupinová práce - přiřazování kartiček s pojmy k vyobrazeným charakteristikám ptáků, plazů a obojživelníků a dalším pomůckám
Učební pomůcky:
Obrazový materiál, nástěnné obrazy ptáků, peří, vejce, ptčí hnízdo, kartičky s anglickými výrazy (na druhé straně mohou mít český ekvivalent)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, práce s třídní knihou - v AJ
Brainstorming "Jak se liší ptáci od ostatních živočichů", učitel zapisuje na tabuli rozdíly a otázky, na které se v průběhu aktivity žáci ptají
Hlavní část
Práce s textem - žáci si ve dvojici navzájem čtou z učebnice charakteristiku ptáků, naslouchající rozhoduje, která fakta jsou podstatná a je třeba je zapsat. V této činnosti se žáci střídají po odstavci.
Práce s pomůckami, naučení anglických výrazů - výklad učitele s názornými ukázkami přírodnin - kosti, peří, vejce, hnízdo, obrázky ptačích mláďat a pod.
Závěr
Skupinová práce - Kimova hra - žáci přiřazují podle paměti kartičky s anglickými výrazy k přírodninám a obrázkům

Zdroj obrázku: http://10000birds.com/wp-content/uploads/2010/06/sibleys-backyard-birds.png
http://rjfisherjoanides.pbworks.com/f/1299709778/Parts%20of%20a%20Bird,%20captions%20copy-1.jpg

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zraksight
duté kostihollow bones
zobákbeak
peřífeathers
prachové peřídowny feathers / down
letkyquill / feather
rýdovací perarectrix
teplokrevní obratlovciwarm-blooded vertebrate
vejceegg(s)
hnízdonest
hnízděnínesting