logo

Závislosti

I. - úvodní informace
Název:
Závislosti
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s různými druhy závislostí [Žák dokáže rozpoznat a vyjmenovat různé druhy závislostí]
  • Rozdělení drog, základní informace o nich [Žák dokáže drogy rozdělit podle obsahu látek a podlé účinku a říct příklady]
  • Koníčky, zájmy - aktivní odpočinek [Žák si uvědomuje, že aktivní odpočinek je důležitý a drogy jsou cesta do pekel]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [žák dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze
  • video
Učební pomůcky:
video

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Diskuze o tom, co je to závislost, jak ji poznat, jaké typy závislostí existují, co je to droga, jak je dělíme, co do těchto skupin patří
Diskuze o aktivním odpočinku
Závěr
Video na téma drogy
Zopakování nových pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
drogydrugs
závislostaddiction
legální drogylegal drugs
nelegální drogyillegal drugs
tvrdé drogyhard drugs
měkké drogysoft drugs
zájmyinterests
bažantpheasant
abstinenční příznakyabstinence symptoms
toxikomanietoxicaomania