logo

Úvod do nervové soustavy

I. - úvodní informace
Název:
Úvod do nervové soustavy
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozdělení nervové soustavy [Žák umí rozdělit NS]
  • Seznámeni se základními funkcemi nervové soustavy [Žák zvládne vyjmenovat základní funkce nervové soustavy]
  • Popis neuronu a jeho funkce [Žák umí popsat neuron, nakreslit stavbu, popsat funkci]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [žák dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • opakovací listy
  • video
Učební pomůcky:
počítač
video

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Probrání úvodu nervové soustavy
Seznámení se s novými pojmy v prezentaci
Práce s opakovacími listy
Závěr
Společné zopakování nových výrazů v angličtině i v češtině

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
centrální nervová soustavacentral nervous system
neuronneuron
obvodová nervová soustavaperipheral nervous system
synapsesynapsis
vzruchexcitement
míchaspinal cord