logo

Předložky a spojky

I. - úvodní informace
Název:
Předložky a spojky
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozlišování vlastních a nevlastních předložek [procvičováním a upevňováním zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
  • spojky souřadicí a podřadicí [procvičováním a upevňováním zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [přiřazování anglických výrazů k českým]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vhodné spojkysuitable conjunctions ikona zvuk
předložka, předložkya preposition, prepositions ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
Doplň předložky.Fill in prepositions. ikona zvuk
Doplňte předložky.Fill in the prepositions. ikona zvuk poznamka
pády prosté a předložkovébare cases and prepositional cases ikona zvuk
předložková vazba, předložkové vazbya prepositional phrase, prepositional phrases ikona zvuk
spojení podstatných jmen s předložkamia prepositional phrase ikona zvuk
přirovnánícomparison ikona zvuk
Podívej se na typ spojkyLook at the kind of conjunction. ikona zvuk