logo

Prokletí básníci - Rimbaud, Verlaine

I. - úvodní informace
Název:
Prokletí básníci - Rimbaud, Verlaine
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování rysů poetiky prokletých básníků [žák charakterizuje tvorbu prokletých básníků]
  • seznámení s životem a tvorbou P. Verlaina a A. Rimbauda [žák si přečte vybrané ukázky z tvorby P. Veralina a A. Rimbauda]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování pojmů z minulé hodiny [žák zopakuje vybrané pojmy z minulé hodiny]
  • doplnění dalších pojmů k tvorbě prokletých básníků a literatuře obecně [žák si zapamatuje další pojmy k tvorbě prokletých básníků a literatuře obecně]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny - pozdrav, zápis do TK, absence
- seznámení s obsahem hodiny
- opakování anglických výrazů z minulé hodiny - žáci doplní anglické ekvivalenty (viz příloha)
Hlavní část
- zápis učiva do sešitu o prokletých básnících - žáci si snaží vybavit co nejvíce informací z minulé hodiny, vyučující doplní zbytek
- četba a rozbor ukázek z tvorby Verlaina a Rimbauda
- příprava na recitaci - upozornění na nejčastější chyby, vybraní žáci se pokouší text vhodnou způsobem prezentovat (zatím text čtou)
- zápis vybraných pojmů či výrazů, které v hodině zazněly, na tabuli, žáci si pojmy zapisují do sešitu (styl poznámky pod čarou - spodní část sešitu slouží jako slovníček)
Závěr
- shrnutí znaků tvorby prokletých básníků

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
symbolysymbols ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
tématopic ikona zvuk
báseň lyrickályric poem ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
výrazný přednesexpressive reading ikona zvuk
francouzský básníka French poet ikona zvuk
překlad, překladya translation, translations ikona zvuk
překladatel, překladateléa translator, translators ikona zvuk
květflower, blossom ikona zvuk
zloevil ikona zvuk
pointapunch line ikona zvuk