logo

Slovanské jazyky

I. - úvodní informace
Název:
Slovanské jazyky
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování a procvičování učiva o slovanských jazycích [ověření samostatnou prací - procvičením - na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
notebook, dataprojektor, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.

Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými; známé obraty také anglicky.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Krátký test na přiřazování anglických výrazů k českým termínům (s využitím procvičovaných angl. slov, spojení, vět).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.
Rozloučení anglicky i česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jazyková správnostlanguage accuracy ikona zvuk
slovanské jazykySlavic languages ikona zvuk
rozdělení slovanských jazykůdivision of Slavic languages ikona zvuk
západoslovanské jazykyWest Slavic languages ikona zvuk
východoslovanské jazykyEast Slavic languages ikona zvuk
jihoslovanské jazykySouth Slavic languages ikona zvuk
mateřštinamother tongue ikona zvuk
český jazykCzech language ikona zvuk
Jan Hus a český jazykJohn Huss and the Czech language ikona zvuk