logo

G. Orwell - 1984 - úvod spojený s diktátem

I. - úvodní informace
Název:
G. Orwell - 1984 - úvod spojený s diktátem
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení žáků s literaturou zachycující téma totality [žák vysvětlí, proč autoři píší díla podobného charakteru]
  • seznámení žáků s tvorbou G. Orwell [žák uvede základní díla a jejich děj]
  • rozvíjení vlastních myšlenek na základě práce s textem [žák vysvětlí, proč s některými tvrzeními nesouhlasí]
Jazykové cíle a ověření:
  • - překlad hesel použitých v díle [- žák přeloží hesla použitá v knize]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9
sešit

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- hodina kombinuje prvky literatury (opakování učiva, G. Orwell a jeho dílo), slohu (zadání slohového úkolu, diskuse, argumentace) a jazyka (diktát)
- vztah literatury a dění ve světě - formou otázek učitele a odpovědí žáků opakujeme reakci literatury na 1WW a díla, která se této tematice věnují
- překlenutí k totalitním režimům - upozorníme žáky, že literatura reagovala i na další události 20. století - např. existenci totalitních režimů
Hlavní část
- G. Orwell - výklad učitele o autorovi
- děj Farmy zvířat - pokud zná někdo ze studentů, převypráví děj žák, jinak tak učiní učitel
- diktát - úryvek z knihy 1984
- diskuse - pravděpodobné téma knihy - žáci mají na základě diktovaného úryvku vyjádřit svůj názor na to, co je tématem knihy, svůj názor mají vyargumentovat; učitel klade doplňující a zpřesňující otázky
- učitel vyvěsí na tabuli čtyři hesla v AJ, která byla obsažena v úryvku, žáci si je opíší a přeloží do češtiny (viz příloha)
- diskuse na téma, zda žáci souhlasí s tvrzeními, svůj názor mají za úkol vyargumentovat
Závěr
- závěr - zadání domácího úkolu - krátká úvaha na jedno z hesel Strany

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
autor, autořian author, authors ikona zvuk
svobodafreedom ikona zvuk
mírpeace ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
sledovatwatch ikona zvuk
knihabook ikona zvuk
válka, válkywar ikona zvuk
otroctvíslavery ikona zvuk
"Velký bratr""Big Brother" ikona zvuk