logo

Věta hlavní a vedlejší

I. - úvodní informace
Název:
Věta hlavní a vedlejší
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá [žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Přečtení kartiček s uvedením českých a anglických pojmů.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím textu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku.Subordinate predicative clause expresses the nominal part of the predicate. ikona zvuk
věty řídícíindependent clauses ikona zvuk
Nahraďte podtržené větné členy vedlejšími větami.Use clauses instead of the underlined parts of a sentence. ikona zvuk
Tvořte věty s těmito slovy.Make sentences using these words. ikona zvuk
větná skladbasyntax ikona zvuk
stavba větnásyntax ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
věta hlavnímain clause ikona zvuk
Věta hlavní je samostatná.Main clause is independent. ikona zvuk
Věta vedlejší není samostatná.Subordinate clause is not independent. ikona zvuk
V souvětí podřadném je pouze jedna věta hlavní.In a complex sentence there is just one main sentence. ikona zvuk