logo

Základní větné členy II

I. - úvodní informace
Název:
Základní větné členy II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičovat určování druhu podmětu a přísudku [žáci vyznačují podměty a přísudky a určují jejich druh]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy a fráze vztahující se k tématu [interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
společné ústní zopakování učiva z minulé hodiny
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - nacvičujeme výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických výrazů k tématu - interaktivní cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí jednotlivě k tabuli
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přísudek slovesný složenýa compound verbal predicate ikona zvuk
jmenný přísudek beze sponyzero copula ikona zvuk
jmenný přísudek se sponouovert copula ikona zvuk
podmět několikanásobnýcompound subject ikona zvuk
podmět rozvitýcomplete subject ikona zvuk
přísudek holýbare predicate ikona zvuk
přísudek několikanásobnýcompound predicate ikona zvuk
přísudek rozvitýcomplete predicate ikona zvuk
základní větné členybasic sentence elements ikona zvuk
část podmětovásubject of the sentence ikona zvuk
Postupně rozvíjejte oba základní větné členy.Gradually develop the basic sentence structure. ikona zvuk
Podmět podtrháváme rovnou čarou.We underline the subject with a straight line. ikona zvuk
Přísudek podtrháváme vlnovkou.We underline the predicate using a wavy dash. ikona zvuk
základ rozvitého podmětubase of a compound subject ikona zvuk
Podtrhněte přísudky a určete jejich druh.Underline predicates and identify what type they are. ikona zvuk