logo

Větné ekvivalenty

I. - úvodní informace
Název:
Větné ekvivalenty
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • větné ekvivalenty [žáci rozliší věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy vztahující se k tématu [společné ústní zopakování na konci hodiny]
  • zařadit obecné fráze [žáci doplní do anglických vět chyjící slovíčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní list s anglickými větami k doplnění

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
společné ústní zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme další obecné anglické fráze a pojmy vztahující se k tématu (píšeme je také na tabuli)
Závěr
společné ústní shrnutí učiva a ústní zopakování anglických pojmů vztahujících se k tématu - nácvik výslovnosti
zopakování obecných anglických frází - žáci doplňují do vět anglická slovíčka - pracují samostatně, společná kontrola správnosti ihned
pokyny k domácí přípravě

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zopakujeme si učivo z minulé hodiny.We are going to revise the subject matter from our last lesson. ikona zvuk
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
větný ekvivalentsentence equivalent ikona zvuk
Ptejte se!Ask questions! ikona zvuk
Rozumíte všemu?Do you understand everything? ikona zvuk
Je něco, čemu nerozumíte?Is there anything you don't understand? ikona zvuk
Jsou nějaké dotazy?Are there any questions? ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
věta jednočlennáone word sentence ikona zvuk
Podmět a přísudek jsou základní větné členy.Subject and predicate are basic sentence constituents. ikona zvuk