logo

Slovesný rod I

I. - úvodní informace
Název:
Slovesný rod I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žáci se seznámí se slovesným rodem jakožto další mluvnickou kategoriií [ústní ověření]
  • žáci rozliší slovesný rod činný a trpný [žáci budou určovat slovesný rod u sloves (cvičení v učebnici)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s novými anglickými pojmy vztahujícími se k tématu [přiřadit anglické pojmy k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice,powerpointová prezentace, interaktivní tabule, karty s českými a anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a orgnizační část hodiny
kontrola domácího úkolu
Hlavní část
výklad učiva v češtině, vybrané výrazy také anglicky, a to i písemně v prezentaci
Závěr
ústní zopakování nového učiva i nových anglických výrazů
žáci chodí k tabuli přiřazovat k českým výrazům anglické
rozloučení česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dějaction ikona zvuk
Podmět je původcem děje.The subject is the agent of the action. ikona zvuk
Podmět není původcem děje.The subject is not the agent of the action. ikona zvuk
slovesný rodgrammatical gender ikona zvuk
slovesný rod činnýactive voice ikona zvuk
slovesný rod trpnýpassive voice ikona zvuk
činitel děje - podmětagent - subject ikona zvuk