logo

Druhy vedlejších vět

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičit druhy vedlejších vět [žák správně určuje druh vedlejší věty ze zásobníku vedlejších vět]
Jazykové cíle a ověření:
  • pojmenovat druhy vedlejších vět v anglickém jazyce [žák pojmenuje některé druhy vedlejších vět anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální práce dle osobního tempa žáka (s rychlou zpětnou vazbou od vyučujícího)
Učební pomůcky:
"Kolotoč vedlejších vět" - k dispozici v rámci projektu "Učíme o Moravě" zde: http://www.ucimeomorave.cz/. Zde naleznete i metodiku k práci s "Kolotočem".
Anglické názvy vedlejších vět na posteru.

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod (pozdrav, zjištění absence...).
Vyvěšení posteru s anglickými názvy vedlejších vět v zorném úhlu žáků (tabule, nástěnka na čelní stěně, magnetická tabule...).
Společná výslovnost anglických názvů vedlejších vět - nejprve vyučující, poté několik žáků.
Česky - shrnutí metodou brainstormingu, jak danou větu poznáme. Vyučující může výsledky brainstormingu zapsat vedle posteru na tabuli.
Hlavní část
Individuální práce:
- každý žák dostane deset zalaminovaných různých vět z "Kolotoče VV", věty postupně určuje. Až má určeno nejméně pět vedlejších vět, zavolá učitele, žák věty před učitelem pojmenuje česky i anglicky. Správně určené věty učitel žáku odebírá. Kdo má správně určených všech deset, dostane bodové ocenění či "malou jedničku".
- v další fázi (nových 5 - 10 vět)žáci pojmenovávají věty při kontrole vyučujícího pouze anglicky. Vyučující případně opraví výslovnost.
- ve třetí fázi (dalších 5-10 vět) žáci určují věty ve dvojicích, při nejistotě zavolají učitele, aby jim správnost potvrdil.
Závěr
Shrnutí, zopakování.
Zopakování anglických názvů vedlejších vět - žáci.
Běžný organizační závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vedlejší věta doplňkovápredicative complement ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
vedlejší věta přísudkovápredicative clause ikona zvuk
vedlejší věta přívlastkováattributive clause ikona zvuk
vedlejší větasubordinate clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná místnísubordinate adverbial clause of place ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná časovásubordinate adverbial clause of time ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná způsobovásubordinate adverbial clause of manner ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná měrovásubordiante adverbial clause of measure ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná příčinná (důvodová)subordinate adverbial clause of cause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná účelováadverbial clause of purpose ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná podmínkováadverbial clause of condition ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná přípustkováadverbial clause of concession ikona zvuk