logo

Jazykový rozbor IV

I. - úvodní informace
Název:
Jazykový rozbor IV
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozbor tvaroslovný, slovotvorný, syntaktický [žáci samostatně rozebírají krátké texty]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostaná práce, společná práce
Učební pomůcky:
pracovní listy s českými texty k rozboru<, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
pravopisné cvičení
kontrola domácího úkolu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (píšeme je také na tabuli, nacvičujeme výslovnost)
Závěr
shrnutí učiva
zopakování nových anglických frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí k inetraktivní tabuli a vybírají správný anglický překlad českých půjmů a frází
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Určete v textu slovní druhy.Specify the parts of speech types in the text. ikona zvuk
Určete druhy přídavných jmen.Identify kinds of adjectives. ikona zvuk
postupněstep by step ikona zvuk
Rozumí všichni zadání?Does everybody understand the instructions? ikona zvuk
To je podstatné.It is important. ikona zvuk
To je nepodstatné.It isn't important. ikona zvuk
Jaká je v této větě chyba?What is the mistake in this sentence? ikona zvuk
doplnitcomplete ikona zvuk
Vyhledejte slovo, které se v textu nevhodně opakuje a text upravte.Look up a word that is unsuitably repeated and correct the text. ikona zvuk