logo

Jazykový rozbor II

I. - úvodní informace
Název:
Jazykový rozbor II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • jazykový rozbor [žáci samostatně rozebírají krátký text]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařazení frází a pojmů vztahujících se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní listy, karty s anglickými frázemi pro učitele, interaktivní tabule,interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
kontrola domácího úkolu
zopakování učiva z minulých hodin - vybraní žáci
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu, ukazujeme je napsány na kartách - nacvičujeme výslovnost, karty vyvěsíme na nástěnku
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes - žáci přiřazují k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - společná práce
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
O čem je text?What is the text about? ikona zvuk
Rozumí všichni textu?Does everybody understand the text? ikona zvuk
jazykový rozborlanguage analysis ikona zvuk
Určete v textu slovní druhy.Specify the parts of speech types in the text. ikona zvuk
Nakresli grafy souvětí.Draw sentence diagrams. ikona zvuk
větný rozborsentence analysis ikona zvuk