logo

W. Saroyan: Léto na krásném bílém koni

I. - úvodní informace
Název:
W. Saroyan: Léto na krásném bílém koni
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • W. Saroyan, próza, povídka, charekteristika postavy, epizoda, groteskní postava [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu [žáci přiřadí správné anglické překlady k českým pojmům a frázím - interaktivní cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, diskuze, interpretace textu, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
čítanka, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
sdělení tématu hodiny
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme nové anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (ukazujeme je napsány na kartách, nacvičujeme výslovnost, karty vyvěsíme na nástěnku)
Závěr
zopakování literárněteoretických pojmů
zopakování nových anglických pojmů a frází - interaktivní přiřazovací test Hot Potatoes - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli a přiřazují správné anglické překlady k českým pojmům a frázím
zhodnocení hodiny a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přímá řeč, přímá promluvadirect speech ikona zvuk
prozaika prose writer ikona zvuk
postava, postavy (literární, filmové)a character, characters ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
kůňa horse ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
humoristická povídkahumoristic short story ikona zvuk
literární postava, literární postavya literary character, literary characters ikona zvuk
Hlavní postava události vypráví a komentuje.The main character narrates and comments on events. ikona zvuk