logo

Druhy vedlejších vět V

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět V
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vedlejší věta předmětná a podmětná, přísudková [žák nahrazuje větné členy vedlejšími větami, řák rozliší vedlejší věty předmětné, podmětné a přísudkové]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci doplní do anglických vět chybějící výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní list s úkolem na zopakování anglických frází

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
písemné opakování učiva
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu hodiny zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - píšeme je na tabuli, nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - žáci doplní do anglických vět chybějící výrazy - žáci pracují samostatně, společná kontrola správnosti ihned
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku.Subordinate predicative clause expresses the nominal part of the predicate. ikona zvuk
Nahraďte podtržené větné členy vedlejšími větami.Use clauses instead of the underlined parts of a sentence. ikona zvuk
přísudekpredicate ikona zvuk
Potřebuje ještě někdo pracovat?Does anybody need more time? ikona zvuk poznamka
Podepište se.Sign the papers. ikona zvuk poznamka
Neotáčej se.Don't turn round. ikona zvuk
Neopisuj!Don't copy! ikona zvuk
Neopisuj od souseda.Do not copy from your neighbour. ikona zvuk
Končíme.We're finishing. ikona zvuk poznamka
Končíme za pět minut.We are finishing in five minutes. ikona zvuk
Podtrhněte v souvětích věty řídící.In the complex sentences underline the main clause. ikona zvuk
vedlejší věta přísudkovápredicative clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk