logo

Skladba - větné členy, vedlejší věty

I. - úvodní informace
Název:
Skladba - větné členy, vedlejší věty
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování učiva skladby - vedlejší věty, významové poměry [žák vypracuje pracovní list - určí druhy vedlejších vět, významové poměry]
Jazykové cíle a ověření:
  • procvičit odbornou i běžnou slovní zásobu [žák použije vybrané jazykové pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
pracovní list viz příloha

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence)
Hlavní část
- vyučující zapíše na tabuli pojmy v anglickém jazyce - žáci mají pojmy přečíst, přeložit a říci, co vše budou dnes dělat
- vyučující rozdá pracovní listy
- práce s pracovním listem - nejprve žáci vypracují první stranu, která se týká vedlejších vět, pak následuje společná kontrola. Poté vypracují druhou část pracovního listu (interpunkce, významové poměry, druh souvětí) a opět následuje společná kontrola
Závěr
- shrnutí - základní chyby, kterých se žáci dopouštěli
- opakování anglických výrazů - vyučující napíše na tabuli pojem v českém jazyce, žáci chodí k tabuli doplňovat anglické ekvivalenty

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chyba, chyby (omyl)a mistake, mistakes ikona zvuk
opravitcorrect ikona zvuk
grafgraph ikona zvuk
souvětí souřadnécompound sentence ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
interpunkce v souvětípunctuation in a sentence ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
interpunkcepunctuation ikona zvuk
určit druh souvětíidentify the kind of the complex sentence ikona zvuk
věta hlavnímain clause ikona zvuk
Urči druh vedlejší věty.Identify the kind of the subordinate clause. ikona zvuk
souvětí podřadnécomplex sentence ikona zvuk