logo

Slovesa - třída a vzor

I. - úvodní informace
Název:
Slovesa - třída a vzor
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • určit slovesnou třídu [u vybraných sloves správně určí slovesnou třídu]
  • určit slovesný vzor [u vybraných sloves správně určí slovesný vzor]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad vybraných sloves do českého jazyka [přeloží vybraná slovesa do českého jazyka]
  • napsat deset anglických sloves [napíše deset sloves v anglickém jazyce]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
zadání pro samostatnou práci - viz příloha

Popis hodiny
Úvod
- seznámení s náplní hodiny, zápis do TK, absence
- kontrola domácího úkolu (určování slovesných tříd)
Hlavní část
- opakování - pravidla pro určování slovesných vzorů u jednotlivých tříd - vyučující uvede sloveso, žáci vysvětlují jak a podle čeho budou postupovat, takto projdeme všechny slovesné třídy
- procvičování - ke slovesům, u kterých měli žáci za domácí úkol určit třídu, určíme také vzory (pracuje celá třída, vyvoláváni jsou jednotliví žáci)
- samostatná práce - žáci doplní tabulku (viz příloha), kromě určení slovesné třídy a vzoru se pokusí o překlad sloves do anglického jazyka, následuje společná kontrola, vyučující předvede správnou výslovnost sloves
- procvičování mluvnických kategorií sloves - žáci si do sešitu zapíší věty - viz příloha a určí mluvnické kategorie sloves včetně třídy a vzoru
Závěr
- shrnutí učiva - přavidla přiřazování sloves ke třídám a vzorům
- zadání domácího úkolu - žáci si připraví tabulku (11 řádků, 4 sloupce), poté mají za úkol napsat deset sloves v anglickém jazyce (až sem by žáci měli stihnout práci v hodině, zbytek je za domácí úkol), v druhém sloupci je přeloží do češtiny, ve třetím a čtvrtém sloupci určí vzory)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
smazatclean ikona zvuk poznamka
porozumětunderstand ikona zvuk
Sedněte si, prosím.Sit down, please. ikona zvuk
určitdetermine ikona zvuk poznamka
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
přečístread ikona zvuk
malovatpaint ikona zvuk
psátwrite ikona zvuk
podívat sehave a look ikona zvuk
cestovattravel ikona zvuk
chytitcatch ikona zvuk