logo

Druhy přísudku

I. - úvodní informace
Název:
Druhy přísudku
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pojmenovat a charakterizovat jednotlivé druhy přísudku [žák pojmenuje a charakterizuje jednotlivé druhy přísudku]
  • rozeznat ve větě přísudek slovesný, jmenný se sponou [žák ve větě rozezná přísudek slovesný a jmenný se sponou]
  • rozeznat ve větě přísudek jmenný, přísudek vyjádřený citoslovcem [žák ve větě rozezná přísudek jmenný a vyjádřený citoslovcem]
Jazykové cíle a ověření:
  • procvičit a upevnit anglickou terminologií související s tématem [žák si upevní anglickou terminologii související s tématem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, frontální výuka, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešit, pracovní sešit, sada anglické terminologie (viz příloha), zásobník vhodných vět (příklad viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod hodiny.
Hlavní část
Obsahové cíle + jazykové cíle:
Brainstorming a doplňující výklad
- přísudek slovesný a jmenný
- přísudek jmenný se sponou a beze spony
- přísudek vyjádřený citoslovcem
- vyučující se žáky zopakuje pojmy z předcházející hodiny - viz LP Základní skladební dvojice
- vyučující s žáky při společné práci procvičí jednotlivé druhy přísudku - vyučující nadiktuje větu a současně ji píše na tabuli (viz příloha), žáci vyhledají přísudek, určí jeho druh a pojmenují jej v anglické terminologii (je to již opakování, terminologie zůstala z minulé hodiny na nástěnce). Terminologii z přílohy je možné žákům nakopírovat, aby si ji vlepili do sešitu).
Praktické procvičování - určování druhů přísudku ve větách (samostatná práce z učebnice nebo pracovního sešitu).
Závěr
Shrnutí a zopakování látky.
Zopakování anglických termínů.
Zadání DÚ.
Běžný závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přísudek slovesný složenýa compound verbal predicate ikona zvuk
jmenný přísudek beze sponyzero copula ikona zvuk
jmenný přísudek se sponouovert copula ikona zvuk
přísudek holýbare predicate ikona zvuk
přísudek několikanásobnýcompound predicate ikona zvuk
přísudek rozvitýcomplete predicate ikona zvuk
Přísudek podtrháváme vlnovkou.We underline the predicate using a wavy dash. ikona zvuk
Podmět a přísudek jsou základní větné členy.Subject and predicate are basic sentence constituents. ikona zvuk
Sloveso a přísudek jsou dva rozdílné pojmy.Verb and predicate are two different concepts. ikona zvuk