logo

Závěrečné etapy druhé světové války

I. - úvodní informace
Název:
Závěrečné etapy druhé světové války
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • nastínit události konce druhé světové války [žák popíše události vedoucí ke konci 2WW]
  • vést žáky k úvaze nad použitím atomové bomby [žák diskutuje nad tématem použití atomové bomby]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohacení a zopakování slovní zásoby [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuse
  • práce s dějepisným atlasem
Učební pomůcky:
dějepisné atlasy pro základní školy - 20. století

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva minulé hodiny (vývoj druhé světové války) - učitel klade otázky, žáci zezadu do sešitu zapisují stručné odpovědi, výkony žáků lze ohodnotit známkou
Hlavní část
- výklad nového učiva doprovázený prací s dějepisným atlasem - postup spojenců na západě, konec války v Evropě, pokračování bojů v Asii, svržení atomové bomby, ukončení války - vyučující klade žákům otázky, ti hledají odpovědi v atlasech, vyučující zjištěné informace dále rozvíjí vlastním výkladem
- diskuse na téma použití atomové bomby - vyučující položí několik otázek, které mohou sloužit jako odrazový můstek pro diskusi (oprávněnost použití atomové bomby, touha vyzkoušet novou zbraň, apod.)
- zápis do sešitu doprovázený překladem vybraných pojmů
Závěr
- žáci dostanou krátké cvičení na procvičení učiva, zároveň si opakují anglické výrazy (viz příloha)
- shrnutí, zobecnění učiva - největší válečný konflikt v dějinách

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
konec válkyend of war ikona zvuk
atomová bomba, atomová pumaatomic bomb ikona zvuk
RuskoRussia ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
květenMay ikona zvuk
záříSeptember ikona zvuk
mírpeace ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
konec války v Asiithe end of the war in Asia ikona zvuk
sebevraždasuicide ikona zvuk
EvropaEurope ikona zvuk
JaponskoJapan ikona zvuk